Tuesday, October 18, 2011

QS. Ar-Rahman - Terjemahan

Nomor Surat: 55
Arti Nama Surat: Yang Mahapemurah
Jumlah ayat: 78 (tujuh puluh delapan) ayat


(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
QS. ar-Rahman (55) : 1

Yang telah mengajarkan Al Qur’an.
QS. ar-Rahman (55) : 2

Dia menciptakan manusia.
QS. ar-Rahman (55) : 3

Mengajarnya pandai berbicara.
QS. ar-Rahman (55) : 4

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
QS. ar-Rahman (55) : 5

Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
QS. ar-Rahman (55) : 6

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
QS. ar-Rahman (55) : 7

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
QS. ar-Rahman (55) : 8

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
QS. ar-Rahman (55) : 9

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk- (Nya),
QS. ar-Rahman (55) : 10

di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
QS. ar-Rahman (55) : 11

Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
QS. ar-Rahman (55) : 12

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 13

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
QS. ar-Rahman (55) : 14

dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
QS. ar-Rahman (55) : 15

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.
QS. ar-Rahman (55) : 16

Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.
QS. ar-Rahman (55) : 17

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 18

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
QS. ar-Rahman (55) : 19

antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
QS. ar-Rahman (55) : 20

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 21

Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
QS. ar-Rahman (55) : 22

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 23

Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
QS. ar-Rahman (55) : 24

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 25

Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
QS. ar-Rahman (55) : 26

Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
QS. ar-Rahman (55) : 27

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 28

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
QS. ar-Rahman (55) : 29

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 30

Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
QS. ar-Rahman (55) : 31

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 32

Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.
QS. ar-Rahman (55) : 33

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 34

Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
QS. ar-Rahman (55) : 35

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 36

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
QS. ar-Rahman (55) : 37

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 38

Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
QS. ar-Rahman (55) : 39

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 40

Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
QS. ar-Rahman (55) : 41

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. ar-Rahman (55) : 42

No comments: